sTUDENTI261013

Голяма група преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ днес се събрахме в двора на Алма Матер за да подкрепим своите студенти.