Милена Младенова-Войчева

Милена  Младенова-Войчева е родена в гр. Видин. Завършва висшето си образование като бакалавър по „Финанси” в Икономически Университет – Варна. От 2007 г. до 2014 е управител на  фирма. Работила е и като оперативен счетоводител. Има богат административен и организационен опит. В офиса на Светослав Малинов Милена отговаря за подпомагането дейностите на евродепутата във Видин и цялостната координация на активността му в региона.

Интересува се активно от политика и икономика.

Bookmark and Share