Христина Миленкова

Христина Миленкова е родена в гр. Горна Оряховица. През 1997г. завършва СОУ „Максим Райкович“ гр. Лясковец, с профил математика и английски език. През 2001г. се дипломира като бакалавър по „Български и английски език“, а през 2003г. придобива магистърска степен по „Лингвистика и превод“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. През 2009г. завършва магистратура по „Международен бизнес“ към Икономически университет гр. Варна.

Има професионален опит в сферата на образованието, натрупан от работата й в държавни училища и частни езикови школи като преподавател по английски език на хора от различни възрастови групи.

Христина Миленкова е работила в международен консорциум по проекти, свързани с екологията и опазването на околната среда, съфинансирани по програми на ЕС. Превеждала е техническа документация и е извършвала консекутивните преводи между партньорите в Консорциума и страните по проектите – международни строителни холдинги, МОСВ и МРРБ. Била е и сътрудник на Резидент Инженерите. По-късно става координатор на проектите в над 10 града на страната. Работила е по изготвянето на тръжна документация за строителен надзор и по съгласуването на проектните задачи с държавни институции, Възложител, Изпълнител и фирми партньори.

Христина е ръководител на офиса на Светослав Малинов в гр. Велико Търново и отговаря за цялостната координация на дейността му в региона.

Bookmark and Share