Десислава Антонова

Десислава Антонова е родена в Пловдив. През 2009 завършва хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и продължава образованието си в Софийски университет. Десислава  е  бакалавър е по Европеистика от СУ „Св. Климент Охридски“. Придобива магистърска степен по  Международен публичен мениджмънт и публични политики (с акцент върху междуинституционални взаимоотношения в ЕС) в Еразмус Университет Ротердам.

От 2011 година е член на Младежки екип Европа при Европейската комисия в България, където участва в над 40 публични събития като презентатор по европейски теми. През 2012 е поканена за сътрудник-катедра в катедра Европеистика и става съосновател на клуб „Европеистика“.  По време на обучението си, Десислава трупа опит със стажове в Европейските информационни мрежи в България, Администрацията на Президента, Министерски съвет и Фондация „Европейски институт“. В  периода 2011-2013 тя е член на Студентския и Академическия съвет на Софийски университет.

В офиса на Светослав Малинов Десислава отговаря за подпомагането дейностите на евродепутата в България чрез изследователска дейност, организирането на събития и координирането на цялостната програма.

Bookmark and Share