Михаела Георгиева

Михаела Георгиева завършва средно образование в St. Edmund’s College, 2006г.  Бакалавър е по политически науки и германистика от University of Nottingham, 2010г. Mагистър по културна антропология от London School of Economics and Political Science, 2012г.

По време на следването си е работила във фирма, занимаваща се с проучване на пазарите в Германия и в ПР агенция в Нотингам. След дипломирането си в Нотингам се прибира за година в България, където прави стаж в Парламента и в „Център за изследване на демокрацията”. Има опит и в сферата на политическите кампании. Включва се като доброволец в местна неправителствена организация, занимаваща се с туристически обиколки за чужденци.

Веднага след приключването на магистратурата си заминава на стаж в Европарламента в Брюксел. До началото на 2015 работи в Българско училище за политика „Димитър Паница” като програмен координатор, където се занимава с проекти, свързани с гражданско образование.

В офиса на Светослав Малинов Михаела отговаря за координирането и подпомагането на дейностите на евродепутата в Комисията образование и култура.

Професионалните й интереси са в областта на пост-комунистическите общества, формиране на идентичност, образование, гражданско общество.

Bookmark and Share