Димитър Лилков

Димитър Лилков е възпитаник на Първа английска езикова гимназия в София. Завършва висшето си образование като бакалавър по Международни отношения в СУ „Св. Климент Охридски“, където допълнително специализира британско и европейско право. През 2012 г. придобива магистърска степен по „Политика и управление на Европейския съюз“ във Великобритания. Докторант е към катедра Европеистика на Софийския университет, с интерес към политологичните и институционални изследвания на ЕС.

През годините стажува в различни държавни институции и организации. Придобива професионален опит в Брюксел след завършени стажантски програми в Комитета на регионите на ЕС и в Европейския парламент. Съосновател е на неправителствена организация посветена на развитието и подобряването на българското гражданско общество и популяризирането на европейските теми у нас.

От края на 2014 г. Димитър е ръководител на софийския офис на Светослав Малинов и отговаря за координацията на дейността му в България, както и изпълнява ролята на съветник по европейски политики. Интересува се активно от политика, право, икономика и социология.

Bookmark and Share