Наталия Станчева

Наталия Станчева е родена в Плевен. Завършва Гимназията с преподаване на чужди езици в гр. Плевен през 2000 г. Бакалавър (политическа теория и политически процес) и магистър (международни политически отношения и сигурност) по политология от СУ “Св. Климент Охридски”. Докторант е към катедрата по политология на Софийския университет, с интерес в сферата на международните организации и регионализма.

Автор на публикации в специализирани издания, както и на преводи на текстове по политическа теория, публикувани в сп. „Разум” и антологиите „Модерната демократична държава” и „Модерната демократична идея”. Съавтор е на първия превод на български език на „Подчинението на жените” на Джон Стюарт Мил.

От 2004 г. работи в Демократи за силна България, първоначално като сътрудник на заместник-председателите на партията, а впоследствие – в парламентарната група на ДСБ (2005 – 2009 г.) и Синята коалиция (2009 – 2012). Работата й включва подпомагане дейността на народните представители; изготвяне на справки и документи, свързани със законодателството; организиране на срещи, семинари, партийни форуми и събития в рамките на предизборни кампании.

В офиса на Светослав Малинов Наталия отговаря за координирането и подпомагането на дейностите  в Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, както и за координацията на дейността на евродепутата в Брюксел.

Владее английски, ползва френски език.

Bookmark and Share