На 09 февруари 2014 г. изтича срокът, в който държави от ЕС, които още са под визов режим с трети страни, могат да уведомят Европейската комисия за продължаващите ограничения. България и Румъния продължават да попадат под подобни изисквания по отношение на Канада, както и САЩ, където списъкът се допълва от Кипър, Хърватия и Полша. Докато американски граждани, например, могат да пътуват свободно до всички страни в ЕС, споменатите пет държави-членки са единствените от целия Съюз, които не се ползват с безвизов режим в САЩ. Ситуацията е възможно да се промени след последните изменения на европейското законодателство, които позволяват Европейската комисия да започне официална процедура и да изиска премахването на дискриминационните изисквания на третите страни. Това стана възможно след приемането през декември миналата година на Регламент 1289/2013, който урежда визовата политика на ЕС с трети страни. Ако ситуацията от страна на насрещната държава не се разреши до шест месеца след регистрирането на нотификацията, Комисията има възможност да изиска реципрочно въвеждане на визи за влизане в Съюза на нейните граждани. Дори да е малко вероятно да се стигне до подобен краен ход от страна на ЕК, това развитие на въпроса е несъмнено добра новина за България!

Битката на европейско ниво за отпадане на визите за САЩ и Канада е пример за безспорния принос на Европейския парламент, и в частност на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), по този въпрос. Още в началото на 2011 г., Европейският парламент обяви в декларация своята солидарност с Чехия, България и Румъния и призова Канада да прекрати неравния си подход към тези страни-членки с продължаването на визовия режим. Аз лично многократно повдигах въпроса пред колеги и дипломати, както и чрез официални запитвания към Европейската комисия. Един от най-големите ми успехи като евродепутат беше гласуваното в LIBE през април 2012 г. решение за въвеждане на принципа на реципрочност на визовите режими на трети страни със страните от ЕС. Именно приемането на това решение и последващото му гласуване в пленарна зала направи възможно поправките и приемането на споменатия Регламент 1289/2013, който изисква всички страни в ЕС да извършват общи действия по въпросите, свързани с визова политика. Това значи, че ако някоя външна за Съюза страна изисква визи за граждани на която и да е държава от ЕС, то последната може да изиска целият Съюз да прояви солидарност. Европейският парламент твърдо отстоява позицията, че не бива част от европейските граждани да бъдат подлагани на различен режим по отношение достъпа им до трети страни.

Премахването на визите за българи при пътуване в Северна Америка е национална кауза, за която ще се боря с всички сили и се надявам всички колеги от България, независимо към коя група принадлежат, да ме подкрепят. Искрено се надявам тази битка да продължи с пълна сила и след изборите за новия Европейски парламент през май 2014 г. и една от най-големите ми лични битки като евродепутат да се увенчае с успех!