Най-напред как гледате на факта, че гражданите на Вашата страна, заедно с още няколко страни от ЕС, се нуждаят от визи, за да пътуват до САЩ и Канада, докато канадците и американците пътуват безвизово в Съюза?

Въпросът с визите е много чувствителен за България, в последните 45 години може да се каже, тъй като България беше зад Желязната завеса. Така че, когато говорим за визи, говорим преди всичко за свобода и равнопоставеност. Въпросът не е просто свързан с упражняването на служебни дела или нещо подобно. Напротив, ценностен е. Разбира се, че не сме доволни. Огорчени сме от факта, че сме членове на Европейския съюз, а същевременно страни извън Съюза ни третират като втора категория държави.

Доволен ли сте, че Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред реши да засили механизма за реципрочност, заявявайки, че щом има страни, които ни третират по този начин, ние на свой ред ще замразим режима на безвизово пътуване за техните граждани?

Разбира се, че съм доволен. Положих максимални усилия, за да се стигне до това решение. Разбира се, както знаете, процесът не е приключил. Има много други стъпки, които следва да бъдат изминати. Въпреки това, много е важно да покажем добрата си воля, най-малкото на ниво парламентарна комисия, да заявим, че ситуацията в момента е неспраделива.

Мислите ли, че страни като Канада, като Съединените щати  просто не разбират, че Европейският съюз е единно цяло, а не просто 27 отделни щати каквито са щатите в Америка например?

За съжаление дори някои от европейските политици не гледат на Европейския съюз като на обединение, на единно цяло. Посланието към българските, румънските и чешките граждани е, че в тази своя стъпка Съюзът е съюз, нещо повече той е съюз на ценности. Споделяме солидарност, която не е свързана със стандарта на живот, икономиката  и пр., които са от първоспенно значение в момента. Но е много важно, дори в такива моменти, когато приоритетите са различни, Европейският съюз да не изоставя общите си ценности.
И накрая надявате ли се с оглед на постигнатото съгласие, разбира се, има още много етапи, които следва да се изминат, но с оглед на постигнатото съгласие в LIBE, че върху Щатите, Канада и други страни може да се упражнява някакъв тип натиск, така че тези страни да кажат: „добре, може да помислим в посока премахване на визите”…
Именно това е същината. Разбира се, трябва да уредим и въпросите, свързани с нашата вътрешна политика. Разбираме някои от аргументите на Съединените щати и Канада. Ще се опитаме да укрепнем сигурността  у нас. Ще се опитаме да преведем своите вътрешни аргументи, така че да убедим САЩ и Канада. Въпреки това, мисля, че натискът, който ще дойде целия Европейски съюз, ще бъде от най-съществено значение.