Здравейте приятели,

Всеки политик, избран по демократичен начин, е длъжен да даде отчет пред своите избиратели. В тази презентация предлагам част от фактите и цифрите за моята работа на вашето внимание. За целта беше разработен специален подсайт : http://ep2014.smalinov.eu. Не него ще намиерите и акценти върху най-големите успехи, и пълния текст на отчета.

ep2014.smalinov.eu

Най-важното обаче понякога остава неизказано и тъкмо него искам до споделя с вас. Във всичките си действия съм се ръководил от принципа, че колкото по-единен, по-решителен и по-силен е Европейският съюз, толкова по-добре е това за България. Затова на всички нива винаги съм подкрепял всички стъпки в тази посока. Днес това мое убеждение е по-силно от всякога.

ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ В СИЛНА ЕВРОПА!