С 554 гласа „за” одобрихме предложението за обявяване на 2018 г. за Европейска година на културното наследство. Инициативата има за цел да увеличи интереса и инвестициите в сектора. Оттук нататък предстои да се определят национални представители, които ще отговарят за координацията между държавите членки и Съюза за организирането на съвместни програми и инициативи. Европейският парламент ще има възможността да участва активно в качеството си на наблюдател в срещите на националните координатори през годината.

Надявам се, че България ще се възползва от тази прекрасна възможност за развитие в областта на туризма и културното наследство, тъй като инициативата ще се състои по време на българското председателството на Съвета на ЕС през 2018 г. Това е един добър повод за позитивно влияние и върху по-слабо развитите региони, които разполагат с природни и културни забележителности. Искрено вярвам, че насочването на вниманието към културното наследство ще допринесе за укрепването на общите ни ценности в този бурен за Европа период. Нещо повече, по този начин всички ние можем да преоткрием това, което ни прави европейци.

© European Union, 2006 – Source: European Parliament